1. Podziękowania. Dziękujemy Panu Tadeuszowi Cichockiemu za pomoc w utrzymaniu porządku na cmentarzu. Dziękujemy dzieciom i nauczycielom ze Szkół w Baboszewie i Mystkowie oraz dzieciom z grup parafialnych za uporządkowanie zaniedbanych mogił.
– Bóg zapłać za ofiary na kościół z Sokolnik 200 zł., z Kiełk 200 zł. i z Cieszkowa Starego 100 zł.
– Państwu Edycie i Jackowi Pomianowskim dziękujemy za kwiaty ofiarowane do kościoła.
– Dziękujemy wszystkim, którzy porządkując groby na cmentarzu, segregują śmieci i składują tzw. śmieci gnilne obok kontenera. Dziękujemy tym, którzy zabierają odpady i dołączają do śmieci domowych, za które płacą niezależnie od ilości, jaka oddają.
2. Bal Wszystkich Świętych. Dzieci i młodzież zapraszamy do udziału w dzisiejszym Balu Wszystkich Świętych, który rozpocznie się w kościele o g. 15.00. Życzymy dobrej zabawy.
3. Liczenie wiernych. Tydzień temu odbyło się w naszej parafii coroczne liczenie wiernych. W Mszach św. uczestniczyło 314 mężczyzn i 473 kobiety. Razem: 787 osób, czyli niespełna 18 % parafian.
4. Cmentarz. Zakończyły się prace nad montażem kamer na cmentarzu. Pozwalają one na monitoring newralgicznych punktów nekropolii. Dodatkowo objęliśmy monitoringiem prezbiterium kościoła. Koszt inwestycji wyniósł 44 tysiące zł. Mamy nadzieję, że monitoring pomoże utrzymać porządek na cmentarzu. Jeszcze raz dziękujemy Państwu Grażynie i Grzegorzowi Pawlak za udostępnienie miejsca i możliwość korzystania z sieci energetycznej.
– Przy cmentarzu znajdują się dwa kontenery na śmieci. Na czas sprzątania cmentarza jeden z kontenerów został ustawiony naprzeciw bramy głównej. Po Wszystkich Świętych powróci za szlaban, na teren parafialny. Teren za drogą nie należy do parafii i zgodnie z prawem, każdy może wywozić do ustawionego tam kontenera dowolne odpady. Ustawienie kontenerów na terenie cmentarnym i objęcie ich monitoringiem pozwala na ograniczenie tego procederu.
5. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 listopada Msza św. w kościele o g. 9.00. O g. 11.00 wyruszymy z Kościoła na cmentarz. Następnie w procesji żałobnej wokół cmentarza będziemy się modlić za zmarłych z wypominek „jednorazowych”. Po procesji Msza św. w intencji zmarłych parafian i zmarłych z wypominek. Ofiary składane w tym dniu na tacę przeznaczone zostaną na uporządkowanie cmentarza po Uroczystości Wszystkich Świętych.
6. Dzień Zaduszny. W czwartek 2 listopada Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 9.00, 11.30,
i 17.00. Jest to szczególny dzień modlitwy za zmarłych. Jej wyjątkową formą jest tzw. „modlitwa dzwonów” – nazywana także „podzwonnym”. Przy pogrzebie dzwony towarzyszą zmarłym opuszczającym świątynię. W Dzień Zaduszny są wyrazem troski o ich zbawienie. Z prośbą o dar tej modlitwy możemy zwracać się do Pana Andrzeja – naszego kościelnego. Na różaniec za zmarłych z wypominek jednorazowych zapraszamy na cmentarz o g. 16:00.
7. Pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 17.00. Spowiedź pół godziny przed Mszą św. od. g. 16.30. W sobotę adoracja i różaniec o godz. 8.30. Następnie Msza św. w intencji grup parafialnych. Po Mszy św. udamy się z Komunią św. do chorych.
8. Pierwsza niedziela miesiąca. W najbliższą niedzielę zapraszamy na g. 11.15 na różaniec połączony z adoracją Najświętszego Sakramentu.