Poniedziałek 6.11
7.00 +za Wiktorię i Władysława Jakubowskich
+za r-ców Cywińskich
17.00 +za Annę i Franciszka Ciskich i Stanisławę Baranowską
17.30 +za Adama i Helenę Nowickich i zm. z rodziny

Wtorek 7.11
7.00 +za Antoninę Karwowską i zm. z rodziny Karwowskich
+za Agatę Sekuła (p) i Janinę Sekuła
17.00 +za Stanisława Tuszyńskiego (5r)
17.30 +za Mariannę i Stanisława Komorowskich i ich rodziców

Środa 8.11
7.00 +za Stanisława Kraśniewskiego i Krystynę Kraśniewską (p)
17.00 +za Edmunda (4r) i Annę Woźnickich oraz męża Wojciecha Gajewskiego
+za Mariannę Gęślicką

Czwartek 9.11
7.00 +za Zofię Orłowską (1p)
+za Waldemara Kuligowskiego (p)
17.00 +za Kazimierza Kęsickiego (ur)
+za Piotra Dąbrowskiego (ur)
17.30 +za Mariana Józefa Staniszewskiego (1p)
-o Boże błogosławieństwo i łaski dla małżonków

Piątek 10.11
7.00 +za Krystynę Salamońską (1p)
+za Zofię Sobczeńską (p)
17.00 +za Roberta Rzemieniewskiego
+za Marylę Zielińską (p)
+za Michała Karwowskiego
17.30 +za rodziców Zofię i Eugeniusza Zelmachowicz
+za Marię Kozłowską (p)
+za Renatę Szlak (im)

Sobota 11.11 – Święto Odzyskania Niepodległości

10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny
+za Bogusława Krysiewicza (35r)
17.00 +za Jana Wnęk (9r) i Kazimierza Urbaniak (8r)
+za Zofię i Mieczysława Barcińskich
+za Leokadię Stanisławę Pawelską (p)

Niedziela 12.11
8.00 +za Ewę Chojecką (2r)
+za Adama i Ewę Kretkiewicz
+za Janinę Pydynowską (p)
10.00 +za Halinę i Stanisława Liberadzkich i dziadków Borowskich
+za Józefę Helenę Sadowską (p)
+za Jadwigę Sitkowską (p)
11.45 -w int. Parafian
-o Boże bł. dla Bogusławy i Ireneusza Bojanowskich w 35r. ślubu
17.00 +za Zbigniewa Guzanowskiego (ur)
+za Henryka Rydzewskiego (p)