Poniedziałek 13.11
7.00 +za Halinę Brojek (27r)
+za Jana Żochowskiego (p)
17.00 +za Zofię i Tadeusza oraz Sylwestra Deroszewskich
+za Stanisława Bajkowskiego (16r)

Wtorek 14.11
7.00 +za Krzysztofa Dobrzyńskiego (3r)
17.00 +za Zbigniewa Mężyńskiego (p)
+za Alicję Nowakowską od mieszkańców Kiełk
17.30 +za Michała Karwowskiego (7r) i Dariusza Dzierżanowskiego
+za Wojciecha Tadeusza Sokołowskiego (p)

Środa 15.11
7.00 +za Bogdana Jana Ciechanowskiego (p)
17.00 +za Zdzisława Mężyńskiego (r)
+za Helenę Masiak (p)

Czwartek 16.11
7.00 +za Elżbietę Prusińską (p)
+za Urszulę Szcześniak (p)
17.00 +za Jana Wierzbickiego (p)
-o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Małgorzaty i Jarosława Kubackich w 10r. ślubu

Piątek 17.11
7.00 +za Krystynę, Władysława i Jerzego Siejka
17.00 +za Zygmunta Jagodzińskiego (3r)
+za Krystynę Borkowską (1r) oraz Antoniego i dziadków Borkowskich

Sobota 18.11
7.00 +za Antoniego Lutomirskiego (1p)
17.00 +za Jana, Helenę Jonak, Adama Reszczyńskiego (2r)
+za Małgorzatę Figat (11r)
17.30 +za Dariusza Długoszewskiego (16r)
+za Matyldę Cichocką (p)

Niedziela 19.11
8.00 -ku czci św. Józefa
+za Barbarę Wierzbicką (p)
10.00 +za Henryka Hadryś (15r) i Mieczysława Wiśniewskiego (8r)
11.45 -za Parafian
17.00 +za Tadeusza Brzezińskiego (53r) Henryka Fronczaka (34r) i zm. z rodziny