Poniedziałek 20.11
7.00 +za Zofię Liberadzką i Małgorzatę Górczyńską
17.00 +za Kazimierę i Stanisława Klimkiewicz, Krystynę i Mariana Pawelskich
+za żywych i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz księży, którzy pracowali w naszej parafii

Wtorek 21.11
7.00 +za Jadwigę Gwiazda (1r) oraz Zygmunta Gwiazdę
17.00 +za Janusza i Elżbietę Szaforskich
+za Kazimierza Wulf (10r)

Środa 22.11
7.00 +za Zdzisława Stanisława Baranowskiego (1p)
17.00 +za Celinę Kuleszę (im)
+za Cecylię i Stanisława Paziewskich

Czwartek 23.11
7.00 +za Edytę Ryzińską (5r), Zdzisława, Stanisławę, Aleksandra i
Wacława Ryzińskich
17.00 +za Czesława Goszczyckiego, Marię, Stefana Błaszczak i zm. z rodziny Błaszczaków, Goszczyckich i Deruszewskich
+za Wiesława Kamińskiego, Władysława, Genowefę, Kazimierza i Wiesława Kamińskich
17.30 +za Marka Żebrowskiego (p)
+za Ryszarda Morawskiego (p)

Piątek 24.11
7.00 +za Jana Rokickiego (p)
17.00 +za Marka Sobieckiego (13r)
+za Wiesławę Rzeplińską (p)

Sobota 25.11
7.00 +za Irenę Gulaszewską (1r)
17.00 +za Czesława, Stefanię Smolińskich, męża Mieczysława i rodziców Kowalskich
+za Elżbietę Mańczyk (16r) i teścia Jana Gelerskiego
17.30 +za Annę Barcińską
+za Reginę Plichta (p)

Niedziela 26.11
8.00 +za Andrzeja Piotrowskiego (im)
+za zm. rodziców Bolesława i Marię Gołębiowskich i zm. z rodziny Gołębiowskich oraz rodziców Zygmunta i Helenę Irenę Błachowiak i zm. z rodziny Błachowiak
10.00 +za Stefanię Szczygielską (35r)
11.45 -W INT. PARAFIAN
17.00 +za Rafała Pawelskiego (p)