1. Podziękowania.

– Dziękujemy za pomoc w organizacji wyjazdów: naszych ministrantów na mecz piłki nożnej Polska-Czechy oraz naszej scholi Perełki do kina w Płocku.

– Dziękujemy za ofiary złożone na kościół: z Arcelina 100 zł., z Baboszewa 100 zł.

  1. Opłatek wigilijny. W najbliższą niedzielę zostanie poświęcony opłatek, którym będziemy dzielić się w podczas Wieczerzy Wigilijnej. W tym roku – niestety – zmienia się forma dystrybucji opłatka – będzie on rozprowadzany po każdej Mszy św. przy wyjściu z kościoła od niedzieli Chrystusa Króla do końca Adwentu (bądź do wyczerpania zapasów😊). Bardzo prosimy, aby w ramach sąsiedzkiej wrażliwości, przekazać opłatek osobom, które z różnych względów nie będą miały możliwości odebrania go w kościele (chodzi zwłaszcza o osoby starsze, chore, samotne, które nie mogą dotrzeć do kościoła).
  2. Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Za tydzień czwarta niedziela miesiąca. Po Mszy św. o g. 10.00 zapraszamy na spotkanie rodziców oraz dzieci przygotowujące się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Św.
  3. Bierzmowanie. Za tydzień rozpocznie się pierwszy etap przygotowania do sakramentu bierzmowania. Młodzież z klas VII i VIII, która chciałaby ten sakrament przyjąć, zapraszamy w najbliższą niedzielę na spotkanie po Mszy św. o g. 17.00.
  4. Intencje.
  5. Odeszli do wieczności. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Witolda Dzierżanowskiego, Zdzisława Kobusa i Ryszarda Szumskiego. Wieczny odpoczynek…