Poniedziałek 27.11

7.00      +za Wiktora Dzierżanowsiego (1p)

17.00   +za Barbarę i Mieczysława Szelągiewicz, dziadków Stanisława i Mariannę Brudzyńskich

+za Danutę i Bogdana Zawadzkich, Helenę i Longina Głodowskich, Lucynę i Antoniego Gołębiowskich

 Wtorek 28.11

7.00     +za Ryszarda Szumskiego (1p)

17.00   +za Helenę, Zbigniewa i Zdzisława Liberadzkich

+za Zdzisława i Andrzeja Parzychowskich (im)

17.30   -o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wiolety Kupeckiej z okazji 18-tych urodzin

            +za Marka Żebrowskiego (1r) 

Środa 29.11

7.00     +za Andrzeja Pawelskiego (im)

18.00   +za Włodzimierza Kowalskiego (29r)

+za Hannę i Tomasza Ziółkowskich, Barbarę i Karola Kownackich

Czwartek 30.11

7.00     +za Zdzisława Kobus (1p)

+za Wawrzyńca Jankowskiego (p) i Jadwigę Sitkowską

17.00   +za Andrzeja Gizińskiego (im)

+za Andrzeja Najechalskiego (ur/im)

17.30   +za Ks. Andrzeja Więckowskiego, Władysławę i Stanisława Więckowskich

+za Ewę Foremską (1p) 

Piątek 1.12

7.00     +za Zbigniewa i Waldemara, rodziców Jędrzejewskich i dziadków Jędrzejewskich

17.00   +za Teresę Luberadzką

+za Katarzynę Machnacką (p)

Sobota 2.12

7.00     +za Mirosława Sobczyńskiego (ur)

8.30     Różaniec

9.00     Msza Święta Wspólnot – ku czci NS NMP

17.00   +za Henrykę i Eugeniusza, Jerzego i Ryszarda Kulińskich

+za Stanisławę Michalską (6r) 

Niedziela 3.12

8.00       +za  Włodzimierza Robakiewicza (26r) i Jadwigę Robakiewicz

+za Krystynę Raźną (1r) i zm. z r-ny Raźnych

10.00   +za Helenę i Stanisława Kopczyńskich i zm. z rodziny Świętosławskich

11.45   – w intencji Parafian

17.00   +za Barbarę Niedziałkowską (im)