Poniedziałek 4.12
6.30 +za Stanisława Jasińskiego (p-ost.)
+za Henryka Milewskiego (p)
+za Wojciecha Tadeusza Sokołowskiego (p)
17.00 +za Barbarę Cieślak (im)
+za Irenę Nowakowską (int. wnuczki Anny)

Wtorek 5.12
6.30 +za Barbarę i Józefa Ziemińskich
+za Kazimierza Żelech (7r), r-ców Zofię i Zygmunta Żelech
+za Mariusza Piotrowskiego (p)
17.00 +za Barbarę Machnacką (im.)
+za Władysławę Nowakowską i Eugeniusza Dąbrowskiego
17.30 +za Andrzeja Wrońskiego (p)
+za Antoniego Najechalskiego (p)

Środa 6.12
6.30 +za Jana Kamińskiego (3r), Kamila Machowskiego, Stanisława, Jadwigę, Leonarda, Arkadiusza, Jerzego Kamińskich i Stanisławę Matuszewską
+za Alicję Nowakowską (p)
+za Apolonię Strzegowską (p)
17.00 +za Helenę i Stanisława Szcześniak

Czwartek 7.12
6.30 +za Stanisławę Karwowską (1p)
+za Marka Makowskiego (p)
17.00 +za Eugeniusza Rajewskiego (4r)
+za Barbarę i Lucjana Gołębiewskich
17.30 +za Sławomira Liberadzkiego (p)
+za Krystynę Salamońską (p)
Piątek 8.12
6.30 +za Henrykę Przetacką (7r)
+za Mariana Józefa Staniszewskiego (p)
+za Krystynę Malechowską (p)
! 16.00 +za Wandę, Stanisława i Wojciecha Lelińskich oraz zm. z r-ny Lelińskich i Werlów

Sobota 9.12
6.30 +za Czesława Kruszewskiego (20r)
+za Józefa Brojka (1r)
! 16.00 +za Wiesława Brudzyńskiego (im) i Wiesław
Skierkowskiego (im)

Niedziela 10.12
8.00 +za Barbarę Wrońską
+za Stanisławę i Jana Dobaczewskich, Ewę i Piotra Matczak
10.00 +za Wiesława Kubińskiego (im)
11.45 -w int. Parafian
17.00 +za Janinę i Tadeusza Wichowskich