Poniedziałek 18.12

6.30     +za Jana Wierzbickiego (p-ost.)

+za Kazimierza Ostrowskiego (r)

17.00  +za Zygmunta Kowalkowskiego (r) i Danielę Kowalkowską

Wtorek 19.12

6.30    +za Marylę Zielińską (p)

-Ku czci św. Józefa

17.00  +za Henryka Ruszczak (12r)

Środa 20.12

6.30    +za Zofię Liberadzką (1r), Małgorzatę Górczyńską i wszystkich zm. z r-ny

+za Ryszarda Morawskiego (p)

17.00  +za Anielę i Stanisława Woźnickich 

Czwartek 21.12

6.30    +za r-ców Janinę i Tadeusza oraz braci Józefa i Tadeusza

Gołaszewskich

+za Anielę i Józefa Ciarkowskich i Janusza Woźniaka

17.00  +za r-ców Zofię (6r) i Jana Leszczyńskich

+za Krystynę Salamońską od koleżanek i kolegów z

zakładu Mondelez 

REKOLEKCJE ADWENTOWE

Piątek 22.12

9.00    +za Eugenię Popiołkowską (im)

+za Barbarę, Eugeniusza i Zenona Lubelskich (im)

11.15  – w int. pracowników i uczniów Szkół Podstawowych

w Baboszewie i Mystkowie

+za Bogusława Matuszewskiego i zm. z r-ny

Matuszewskich i Prusińskich

16.00  +za Matyldę Cichocką (p)

+za Elżbietę Prusińską (p)

18.00  +za Jolantę Najechalską (14r), Hannę i Piotra Figat

+za Jadwigę Sitkowską (p) i Wawrzyńca Jankowskiego

Sobota 23.12

9.00    +za Kazimierza Fonderskiego (10r) i Łukasza Witulskiego (9r)

+za Wiktorię Naguszewską

11.00  +za Jana Rokitnickiego (p)

+za Józefę Helenę Sadowską (p)

16.00  +za Jana Wierzbickiego (1r)

+za Zbigniewa Mężyńskiego (1r)

18.00  +za Ireneusza Adama Adamiaka r-ców Zielińskich

i brata Mariusza Zielińskiego

+za Jadwigę i Zbigniewa Długoszewskich

 Niedziela 24.12

8.00      +za Henryka (32r) i Ewę (im) Chojeckich

10.00  -o łaskę nawrócenia dla taty (int. córki)

+za Irenę i Czesława Pawelskich

11.45 -W Int. Parafian