Poniedziałek 25.12 Boże Narodzenie 8.00      +za Lecha Biernata 10.00   +za Józefa Nader +za r-ców Bronisławę […]
Podziękowania. Kończymy rekolekcje adwentowe, które prowadził ks. Adam Kowalski. Serdecznie dziękujemy Ks. Adamowi za modlitwę, świadectwo […]