Poniedziałek 25.12 Boże Narodzenie

8.00      +za Lecha Biernata

10.00   +za Józefa Nader

+za r-ców Bronisławę i Zygmunta oraz rodzeństwo Edwarda i Jadwigę Lewandowskich

11.45   -za Parafian

17.00   +za Michała Karwowskiego (r)

 

Wtorek 26.12 Świętego Szczepana

8.00     +za Mariannę (14r), Kazimierza (14r) Lutomirskich i Jana Lutomirskiego

10.00   za Tadeusza i Zofię Wojewódzkich

11.45   +za Zmarłych w 2023r.

17.00   +za Szczepana Dobrzyńskiego (im)

 

Środa 27.12

7.00     +za Józefa Sędzickiego (15r)

+za Jolantę Ostrowską (r)

17.00   +za Stanisława Markiewicza (7r)

+za Wiesława Sadkowskiego (6r)

 

Czwartek 28.12

7.00     +za Cezarego Bojanowskiego (im)

+za Wiktorię i Władysława Jakubowskich, Zofię i Mieczysława

Barcińskich

+za r-ców Zofię i Eugeniusza Gulaszewskich i dz-ków Eugenię i Wacława Dobaczewskich

 

 Piątek 29.12

7.00     +za Józefa Prusińskiego (16r)

+za Krystynę Świerkocką (1r) i Lucjana Świerkockiego (30r)

-o Boże bł. dla ks. Dawida z ok. imienin

 

Sobota 30.12

7.00     +za Helenę (8r) i Stanisława Kowalskich

+za Eugeniusza Stefańskiego (im)

+za Edwarda Skrzyńskiego (18r), teściów Skrzyńskich, r-ców Orlińskich

 

Niedziela 31.12

8.00       +za Eugeniusza Kępczyńskiego (im)

10.00   +za Ewę Foremską (p)

11.45   -W INT. PARAFIAN

-o Boże błogosławieństwo i łaski dla Marzeny i Wiesława Bajkowskich w 40 r. ślubu

17.00   +za Zofię Milewską (3r)