1. Podziękowania. Kończymy rekolekcje adwentowe, które prowadził ks. Adam Kowalski. Serdecznie dziękujemy Ks. Adamowi za modlitwę, świadectwo i słowo do nas głoszone.

– Dziękujemy Kołom Różańcowym, Apostolstwu Dobrej Śmierci i wszystkim osobom, które prowadziły różaniec i trwały na adoracji Najświętszego Sakramentu.

– Dziękujemy Panu Kościelnemu, Panu Organiście, chórowi, zespołom muzycznym, scholi, ministrantom, i wszystkim, którzy pomogli nam dobrze przeżyć te rekolekcje. Nade wszystko dziękujemy wam Siostry i Bracia za Waszą obecność i wspólną modlitwę.

– Dziękujemy za ofiarowane na plebanię ciasta i inne produkty. Bóg zapłać!

  • Wraz z końcem Adwentu zakończyły się roraty i śniadania adwentowe dla dzieci. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w ich organizacji:

– naszym sponsorom: Panu Hubertowi Grali i piekarni Hubertus, Firmie Polmlek, Państwu Izabeli i Włodzimierzowi Koryckim, Panu Marcinowi Kwiatkowskiemu;

– dziękujemy osobom z grup parafialnych, które przygotowywały śniadania i troszczyły się, by dzieci po roratach nie szły do szkoły głodne.

  • Bóg zapłać za złożoną w ubiegłym tygodniu ofiarę na ogrzewanie kościoła wysokości 300 zł.
  • Dziękujemy za pomoc przygotowaniu kościoła na Święta Bożego Narodzenia:

– za choinki dziękujemy Państwu: Jadwidze i Grzegorzowi Kalińskim, Wandzie i Sławomirowi Pawłowskim, Grażynie i Janowi Jaskulskim oraz Jadwidze i Sebastianowi Kamińskim;

– za pomoc w ustawieniu i dekoracji świątyni dziękujemy Panom: Sławomirowi Łukasiewiczowi, Adamowi Minke, Marcinowi Dereckiemu;

– za prace przy żłóbku dziękujemy panu Markowi Smukowskiemu;

– dziękujemy Pani Bożenie Jąderko za przygotowane dekoracje świąteczne;

– w sposób szczególny za zaangażowanie i czuwanie nad całością przygotowań dziękujemy Państwu Andrzejowi i Renacie Oszmańskim.

  1. Boże Narodzenie. Po wieczerzy wigilijnej w naszych domach, zapraszamy na Pasterkę o g. 22.00. Ponieważ Wigilia wypada w niedzielę wyjątkowo w tym roku nie będzie oddzielnej Pasterki dla dzieci. Na g. 21.30 zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Semper Fi. W poniedziałek pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Msze św. o g. 8.00; 10.00; 11.45 i 17.00.
  2. Msza św. za zmarłych w r. 2023 zostanie odprawiona w drugi dzień Świąt 26 grudnia o g. 11.45. Zapraszamy wszystkich, którzy w kończącym się roku pożegnali kogoś ze swoich bliskich.
  3. Kolędnicy Misyjni. Dnia 27 grudnia w g. 11.00-17.00 uczniowie SP w Mystkowie będą uczestniczyć w akcji Kolędników Misyjnych. Ofiary złożone w tym roku zostaną dla dzieci z Kolumbii. Mieszkańców Mystkowa prosimy o serdeczne przyjęcie kolędujących dzieci.
  4. Kiermasz fantów misyjnych i Orszak Trzech Króli. 6 stycznia przeżyjemy Orszak Trzech Króli. Imprezą towarzysząca będzie loteria, której zysk przeznaczymy dla ks. Marka Figurskiego Misjonarza z Brazylii. Przy bocznym jest wystawiony kosz, do którego jeszcze przez tydzień możemy składać „fanty”, które chcielibyśmy przekazać na kiermasz.
  5. Odeszli do wieczności. W tym tygodniu Pan Bóg wezwał z naszej wspólnoty śp.: Karolinę Bańka oraz Maksymiliana Świerkockiego. Niech obdarzy ich łaską nieba: Wieczny odpoczynek…