Poniedziałek 8.01

7.00     +za Jana Rokickiego (p)

+za Antoniego Lutomirskiego (p)

-dziękczynna za odzyskane zdrowie

Wtorek 9.01

7.00    +za Stanisława Sulińskiego (14r)

+za Ks. Stanisława Welenca (ur)

+za Ewę Foremską (p)

Środa 10.01

7.00    +za Annę Sadowską (6r) i r-ców Długoszewskich

+za Agatę Sekuła (p) i Janinę Sekuła

+za Andrzeja Wrońskiego (p-ost)

Czwartek 11.01

7.00    +za Mariannę Skolimowską

+za Tadeusza Zdunowskiego (15r)

+za Mariusza Piotrowskiego (p) 

Piątek 12.01

7.00    +za Krzysztofa Jacka Rokitnickiego (1p)

+za Wincentego Jakubiaka (im) i dz-ków Jakubiaków

+za Jadwigę Sitkowską i Wawrzyńca Jankowskiego (p) 

Sobota 13.01

7.00    +za Helenę Bajkowską (2r) i Henrykę Podgórską (im)

+za męża Jana Sznajderowicza (45r) i teściów Sewerynę i Wacława Sznajderowicz

+za Janinę Pydynowską (p) 

Niedziela 14.01

8.00      +za  R-ców Jana (10r) i Mariannę Zielińskich i dz-ków Zielińskich

10.00  +za Ireneusza Zagajewskiego i zm. z r-ny Zagajewskich

11.45 -W INT. PARAFIAN

17.00 +za Kazimierza Małeckiego (25r) i rodziców Małeckich i Ziółkowskich