Poniedziałek 15.01

7.00      +za Józefa Koper (24r) i Danutę Koper

+Janinę i Feliksa Michalskich, Jana Michalskiego i Monikę Królikowską

Wtorek 16.01

7.00     +za Annę Barcińską

+za Agatę Sekuła (1r)

Środa 17.01

7.00     +za Reginę Plichta (p)

+za Mariusza Tomasza Gołębiowskiego (im)

Czwartek 18.01

7.00     +za Henryka Chojeckiego (im)

            +za Henryka Lewandowskiego (im) 

Piątek 19.01

7.00     -Ku czci św. Józefa

+za Krystynę Dąbrowską (21r), Stanisławę i Mirosława Dąbrowskich, Barbarę Klat i Janinę Jackowską

 Sobota 20.01

7.00     +za Zofię Dygan

+za Wiesławę, Ryszarda i Henrykę Rzeplińskich       

Niedziela 21.01

8.00       +za Halinę i Władysława Tomaszewskich oraz Gustawa Sobczyńskiego z ok. Dnia Babci i Dziadka

10.00   +za Anielę Sędzicką (23r)

11.45   -W int. Parafian

17.00   +za Sabinę Kęsicką, Kazimierza Kęsickiego, Władysławę Klimkowską, Jana Klimkowskiego i Alfredę Brudzeńską