Poniedziałek 22.01

7.00     +za Zenona Banaszewskiego  z ok. Dnia Dziadka

+za Mariusza Skocińskiego (im)

 Wtorek 23.01

7.00    +za Barbary Cieślak z ok. Dnia Babci

+za Reginę i Henryka Stefańskich

Środa 24.01

7.00    +za Zbigniewa Liberadzkiego (3r)

+za Jarosława Skolimowskiego (im)

 Czwartek 25.01

7.00    +za Kazimierza Kuleszę (25r)

+za r-ców i dz-ków Zofię i Romana Sobczeńskich i wszystkich zm. z r-ny Sobczeńskich

 

Piątek 26.01

7.00    +za Stanisława Machnackiego (3r) i całą r-nę Machnackich

+za Antoninę Karwowską i zm. z r-ny Karwowskich

 Sobota 27.01

7.00    +za Zygmunta Kamińskiego (r) i Stanisławę Kamińską

+za Karolinę Bańka (1p)

17.00  +za Zbigniewa i Mariannę Karpińskich

 Niedziela 28.01

8.00      +za  r-ców Zygmunta (50r) i Stanisławę Jackowskich i dz-ków Jackowskich

10.00  +za Sławomira Wrońskiego, Jadwigę i Zygmunta Matuszewskich, Klementynę i Jana Janickich

11.45 -w int. Parafian

17.00 +za Elżbietę Mystkowską (9r)