Poniedziałek Wielkanocny 1.04

8.00      +za R-ców Mariannę (17r) i Jana Zielińskich i dz-ków Kaliszewskich

+za R-ców Peczyńskich i Cichockich

10.00  +za R-ców Wacławę i Henryka Hadryś, Jadwigę i Mieczysława Wiśniewskich

11.45  -za Parafian

17.00  +za Henryka Rydzewskiego (1r)

 

Wtorek 2.04

7.00    +za Romualda Plichtę (5r)

18.00  +za Halinę Klimkiewicz (6r)

+za Janinę i Jana Plichtów, zm. z rodz. Grzywaczów i Plichtów, Adama Zielaskiewicza i zm. z rodz. Zielaskiewiczów

 

Środa 3.04

7.00    +za Wiesława Brudzyńskiego (12r)

18.00  +za Barbarę Cieślak (3r)

+za Józefę Helenę Sadowską (p)

 

Czwartek 4.04

7.00    +za Jana (12r) i Mariusza (9r) Brudzyńskich

+za Mieczysława Grabarza z Brzózy Królewskiej

17.30  +za Jadwigę Sitkowską (1r) i Wawrzyńca Jankowskiego

+za Marylę Zielińską (p)

18.00  +za Rodziców Stanisława (22r) i Stanisławę Sitkowskich oraz dz-ków Adolfa i Irenę

+za Ryszarda Dąbrowskiego (im)

 

Piątek 5.04

7.00    +za Romana Bąka, rodziców i rodzeństwo

+za Janinę Pydynowską (p)

18.00  +za Andrzeja Pawelskiego (3r) i zm. z rodz. Pawelskich

+za Irenę (16r) i Zdzisława (32r) Wielogórskich

 

Sobota 6.04

8.30    -Różaniec

9.00    -Msza Święta Wspólnot

18.00  +za Jana Zielińskiego (6r)

+za Waldemara Osowskiego, r-ców Mariannę i Tadeusza Osowskich

+za Eugeniusza Stefańskiego (r)

 

Niedziela 7.04

8.00      +za  Karola Soczewko(ur)

+za Zygmunta Sędzickiego (16r)

10.00  +za Zofię Piotrowską (12r) oraz R-ców Stanisławę i Ignacego Piotrowskich z Rzewina

+za R-ców Helenę i Stanisława Bajkowskich, siostrę Henrykę Podgórską, szwagra Zbigniewa Przedpełskiego, dz-ków Dąbrowskich i Bajkowskich

11.45 -o Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej dla Doroty i Tomasza Najechalskich w 25r. ślubu

17.00 +za Katarzynę Machnacką i Marka Staniszewskiego od kolegów i koleżanek z klasy