Poniedziałek 13.05

7.00     +za Helenę i Jana Matuszewskich, zm. z R-ny Matuszewskich i Lubelskich

18.00  +za Alojzego Pydynowskiego i Tadeusza Kwiatkowskiego

+Zofię Jackowską

+za Włodzimierza w rocznicę śmierci i o łaskę odnalezienia i godnego pogrzebu

Nabożeństwo Fatimskie

Wtorek 14.05

7.00    +za Zofię Lutomirską (im)

+za Ryszarda Szumskiego (p)

17.30  +za Stanisława Paziewskiego(im) i jego r-ców

+za Arkadiusza Dzierżanowskiego

18.00  +za Zofię Dygan

+za Mariannę Gryszpanowicz, Stanisława Gryszpanowicza, Barbarę Luberacką i Stanisława Luberackiego 

Środa 15.05

7.00    +za R-ców Zofię i Jana Leszczyńskich (z ok. Dnia Matki i im. Zofii) oraz dz-ków Leszczyńskich i Jackowskich

18.00  +za Zofię i Stanisława Wiśniewskich i Zofię Kubińską (im) 

Czwartek 16.05

7.00    +za R-ców Smardzewskich i Kosowskich

17.30  +za Janinę i Stanisława Kretkiewicz, Stanisławę i Jana Kopacz oraz Zofię i Józefa Kędzierskich

+za Stefana Dobrzyńskiego i Henrykę i Franciszka Wrońskich

18.00  +za Irenę Nowakowską (26r)

Piątek 17.05

7.00    +za Kazimierę Borowską (1p)

+za Krzysztofa Jacka Rokitnickiego (p)

18.00  +za R-ców i Sylwestra (12r) i Józefa (50r) Gralewiczów

+za Zofię i Stanisława Strzelczak, Janinę i Tadeusza Pydynowskich, Janinę i Wacława Rączkowskich

Sobota 18.05

7.00    +za Jana Krzemińskiego i R-ców Wróblewskich i Zbigniewa Kłoszewskiego

+za Janinę i Kazimierza Kowalskich

17.30  +za Marię Mikołajczak, Ignacego i Romana Mikołajczak

18.00  +za Zofię Milewską (z ok. Dnia Matki i im)

+za Sławomira Wrońskiego, jego r-ców i pradziadków

18.30  +za Jacka Charzyńskiego, Dariusza Rudzkiego i Andrzeja Gajewskiego od klasy VIIIB

20.00 Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

21.00 Eucharystia w intencji Wspólnoty „Źródło Błogosławieństw” 

Niedziela 19.05 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

8.00      -ku czci św. Józefa

+za Stanisławę Sikorską (im)

10.00  +za Helenę, Józefa, Zdzisława i Jana Cichewicz

11.45 -w int. Parafian

17.00 -o Boże bł. dla Kingi i Agaty Ławnickich z ok. 18 urodzin