Poniedziałek 20.05

7.00     +za Alinę Stanisławę Dzierżanowską (1p)

18.00  +za Janinę i Leona Borowskich i R-ców Liberadzkich

+za R-ców Józefa i Stanisławę Hutkowskich i Genowefę Hutkowską

Wtorek 21.05

7.00    +za Kazimierza Kęsickiego (5r)

17.30  +za Ignacego Szymborskiego (11r)

+za Piotra Sadkowskiego (13r)

18.00  +za Stefanię, Czesława Smolińskich, męża Mieczysława,

r-ców Kowalskich

+za Karola Soczewka

Środa 22.05

7.00    +za Wiesława Kowalskiego (12r)

18.00  +za Helenę Bajkowską (im)

+za Stanisława i Zofię Żebrowskich i siostrę Teresę

Czwartek 23.05

7.00    +za Mirosława Piotrowskiego (1p)

17.30  +za Annę Długoszewską (z ok. Dnia Matki)

+za Zofie Sadowską (z ok. im. i r. śm.) i Elżbietę Kwasner

18.00  +za Krystynę i Mariana Pawelskich, Kazimierę i Stanisława Klimkiewicz

+za Barbarę Machnacką (z ok. Dnia Matki)

Piątek 24.05

7.00    +za Wandę Pietrzak (z ok. Dnia Matki)

+za Dorotę Sadowską (z ok. Dnia Matki)

17.30  -o Boże bł. i zdrowie dla Marianny Goszczyckiej z ok. 93 urodzin i całej rodziny

+za Zenonę Szymańską (z ok. Dnia Matki)

18.00  +za Mariannę, Kazimierza i Jana Lutomirskich

+za Annę Barcińską (z ok. Dnia Matki)

Sobota 25.05 Odpust Parafialny św. Urbana

9.00    +za Artura Mężyńskiego (9r)

+za R-ców i dz-ków Kobylińskich i dz-ków Stefańskich

11.00  -w intencji Parafian

17.00  +za Franciszka Samoraj (5r)

+za Martę Karasek (z ok. Dnia Matki)

 Niedziela 26.05 Uroczystość Najświętszej Trójcy

8.00      +za  Celinę Kuleszę i Zofię Drzewaszewską (z ok. Dnia Matki)

+za Elżbietę Szaforską (z ok. Dnia Matki) i Janusza

Szaforskiego (r)

10.00  +za Barbarę Cieślak (z ok. Dnia Matki)

11.45 Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego

17.00 +za Romana i Anastazję Falkiewiczów oraz Urszulę Szcześniak