Poniedziałek 3.06

7.00     +za Krystynę (5r) i Tadeusza (9r) Lutomirskich

18.00  -o Boże bł. i łaski dla Natalii i Mateusza z ok. rocznicy ślubu

+za Jana Archutowskiego (17r), zm. z R-ny Archutowskich i zm. z R-ny Liberadzkich

Wtorek 4.06

7.00    +za Zofię Ruszczak (10r)

+za Antoniego Rogowskiego od mieszkańców Kiełk

17.30  +za Elżbietę i Stefana Kuźniewskich i dz-ków Koniecznych

+za Igora Osińskiego i Piotra Dąbrowskiego

18.00  +za Stanisława Kornatowskiego (19r) i R-ców Olszewskich

+za Lecha Biernata (im)

 Środa 5.06

7.00    +za Jana Czarneckiego (29r/im)

18.00  +za Hannę Sobczyńską (6r)

+za Stanisławę i Ludwika Przybyszewskich, Wiesława Przybyszewskiego i Ewę Wujtewicz oraz Janinę i Lecha Sekuła, Agatę Sekuła i dz-ków Sekuła

Czwartek 6.06

7.00    +za Mirosława Dąbrowskiego (3r. int. od sióstr), Stanisława i Krystynę Dąbrowskich, Barbarę Klat, Janinę Jackowską

+za Michała Mossakowskiego (1p)

18.00  +za Annę Woźnicką (25r) Edmunda Woźnickiego i Wojciecha Gajewskiego

+za zm. z R-ny Kalińskich, R-ny Wiśniewskich, Barbarę Kalińską (17r), Franciszka Kalińskiego (1r)

Piątek 7.06 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

7.00    +za Mieczysława Pawelskiego (7r) i Krystynę Pawelską (3r)

+za Hannę Brzezińską (1p)

17.00   -Ślub

18.00  +za Stanisława Wojtylak (23r), Eugenię Wojtylak (20r) i Tomasza Sadowskiego (13r)

+za Ewę i Henryka Chojeckich (z ok. Dnia Matki i Dnia Ojca)

Sobota 8.06

7.00    +za Waldemara Kuligowskiego (1r) R-ców Kuligowskich, zm. z R-ny Kuligowskich i Rybackich

-dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże bł. i łaski dla Anny, jej dzieci i wnuków

17.30  -o Boże bł. dla Wandy i Ireneusza Sosnowskich z ok. 60 r. ślubu

18.00  +za Stanisława Płatka (1r) i R-ców Franciszka i Helenę Kamińskich

+za Wiesława Popiołkowskiego (im)

 Niedziela 9.06

8.00      +za  Jadwigę Robakiewicz (3r) Włodzimierza Robakiewicza

10.00  +za Wandę i Zdzisława Piech, Teresę i Antoniego Smagacz (z ok. Dnia Matki i Ojca)

11.45 -w int. Parafian

-o Boże bł. dla Jerzego i Elżbiety Zdunowskich z ok. 65r. ślubu

17.00 +za R-ców Janinę i Władysława Kubackich