Poniedziałek 10.06

7.00     +za Michała Karwowskiego

+za Marię Kozłowską

18.00  +za Kazimierę i Kazimierza Markowskich, brata Stanisława i dz-ków Markowskich

+za Hannę i Piotra Figat i Jolantę Najechalską

Wtorek 11.06

7.00    +za Antoniego, Teresę i Adama Smagacz

+za Alinę Piechota – od firmy Replastik

17.30 +za Apolonię Strzegowską (p)

+za Zbigniewa Goszczyckiego (p)

18.00  +za Zygmunta Jagodzińskiego (z ok. Dnia Ojca)

+za Antoniego Lutomirskiego (im)

Środa 12.06

7.00    +za Wiesława Dobrowolskiego (19r), Tadeusza i dz-ków Dobrowolskich

17.30  +za Arkadiusza Dzierżanowskiego (1r) oraz zm. z R-ny Dzierżanowskich

+za Ewę Grzanewicz (1p)

18.00  +za Janinę i Zdzisława Pydynowskich, Czesława, Genowefę i Franciszka Garczewskich

+za Jana, Karolinę i Ryszarda Dąbrowskich oraz siostry Alinę Brzezińską i Barbarę Krawczyk

Czwartek 13.06

7.00    +za Antoniego Gołębiowskiego (im)

+za Antoninę Karwowską i zm. z R-ny Karwowskich

17.30  -o Boże bł. dla Anieli Graczyk z ok. 85 urodzin

+za Zygmunta i Halinę Piotrowskich, Piotra i Stanisławę Suwińskich

18.00  +za Halinę i Antoniego Sobeckich i dz-ków z obu stron

+za Ryszarda Hutkowskiego i R-nę Machnackich

Piątek 14.06

7.00    +za Bogdana Kubińskiego (6r/z ok. Dnia Ojca)

+za Alinę Chotomską (im)

17.30  +za Władysława i Genowefę Dąbrowskich

+za dz-ków Celinę i Henryka Brzezińskich i ich przodków

18.00  +za Mariusza i Piotra Skocińskich (ur)

+za Janusza Żabowskiego z ok. 88r. urodzin

19.00   -Ślub

Sobota 15.06

7.00    +za Elżbietę Kwasner (im) Krystynę i Leonarda Kwasner

+za Alinę Lipińską

17.00   -Ślub

18.00  +za Jana Rokickiego

+za Marię i Bogumiła Próchno

 Niedziela 16.06

8.00      +za  Alinę Kalińską (im)

+za Ignacego i Mieczysławę Krzyżańskich i dz-ków Krzyżańskich

10.00  +za Teodozję, Kazimierza, Ks. Bronisława Dobrowolskich oraz Ks. Jana Zawidzkiego

+za Lecha Biernata

11.45 -Msza św. dziękczynna za miniony rok pracy formacyjnej Domowego Kościoła Rejonu Płońskiego

17.00 +za Danielę Zielińską i zm. z R-ny