1. Bardzo dziękujemy Panu Romanowi Krynickiemu za pomoc w organizacji wczorajszego wyjazdu ministrantów na strzelnicę w Strożęcinie.

2. „Słodka Niedziela”. Po Mszach św. dzieci i młodzież z Oazy zapraszają na ciasto i watę cukrową. Zebrane przy tej okazji środki przeznaczą na swoją formację.

3. Dzisiejsza taca, zgodnie z decyzją Biskupa Płockiego, przekazana zostanie na cele diecezjalne.

4. Nabożeństwo Fatimskie. Czcicieli Matki Bożej zapraszamy w czwartek 13 czerwca na Mszę św., różaniec i procesję na g. 18.00. Podczas nabożeństwa odmówimy różaniec i w procesji fatimskiej oddamy nas samych, nasze rodziny, parafię, i Ojczyznę pod opiekę Matce Bożej.

5. Pielgrzymka do Świętej Wody. Wyjazd spod kościoła w sobotę 15 czerwca o g. 5.00. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili proszę o jak najszybsze dostarczenie numerów pesel w celu ubezpieczenia wyjazdu.

6. Pierwsza Komunia i Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego. W niedzielę 16 czerwca po Mszy św. o g. 10.00, zapraszamy na spotkanie rodziców i dzieci, które w przyszłym roku będą przystępować do I Komunii oraz Odnowienia Przyrzeczeń. W związku z pytaniami, które już się pojawiają, ustalimy termin tych uroczystości i kilka szczegółów technicznych.

7. Odeszli do wieczności. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Urszulę Smolińską, Adriana Ajzenberga, Zbigniewa Kowalewskiego i Janusza Popiołkowskiego. Niech Bóg obdarzy ich łaską nieba. Wieczny odpoczynek…