Poniedziałek 17.06
7.00 +za Sabinę Kęsicką (ur)
+za Marylę Zielińską (p)
17.30 +za Alinę Piechota – od firmy Replastik
+za Danutę Sędzicką (p)
18.00 +za Janinę i Jana Papierzyńskich i Jana Kadeckiego
+za Lecha Smolińskiego

Wtorek 18.06
7.00 +za R-ców Zofię i Jana leszczyńskich (z ok. Dnia Ojca i im. Jana) oraz dz-ków Leszczyńskich i Jackowskich
+za Barbarę Morawską (p)
17.30 +za Genowefę, Feliksa i Stanisława Wojkowskich
+za Tadeusza Pawlaka, jego rodziców Władysławę i Jana
18.00 +za Eugeniusza Stefańskiego, braci Zdzisława i Kazimierza, R-ców Janinę i Józefa Stefańskich i R-ców Mariannę i Pawła Kurnickich
+za Janinę Klimczewską (im)

Środa 19.06
7.00 -ku czci św. Józefa
18.00 +za Stanisławę Kamińską (r) i Zygmunta Kamińskiego
+za Teresę i Czesława Gorczyca i Zenona Skrzeczkowskiego i zm. z R-ny

Czwartek 20.06
7.00 +za Władysławę i Jana Dobrzyńskich, Celinę i Władysława Tarwackich
+za Antoniego Chojnowskiego (im) i zm z r-ny Chojnowskich
17.30 +za Genowefę Hutkowską
+za Daniela Krajczyńskiego (14r) i Marię Krajczyńską
18.00 +za Zofię Sobczeńską (r)
+za Marię (11r) i Zygmunta Zdunowskich

Piątek 21.06
7.00 +za Jana i Janinę Obrębskich
+za Antoniego Lutomirskiego (z ok. Dnia Ojca)
17.30 +za Bożene i Jana Macutkiewicz, Stanislawę i Władysława Zielińskich
+za Jana Wojkowskiego (im)
18.00 +za Władysława Podgórskiego (5r)
+za Kazimierza Kuleszę i Jerzego Drzewaszewskiego (z ok. Dnia Ojca)

Sobota 22.06
7.00 +za Wiesława Kubińskiego (z ok. Dnia Ojca)
+za Wincentego Jakubiaka (z ok. Dnia Ojca)
17.30 +za Marka Deroszewskiego (z ok. Dnia Ojca)
18.00 +za Henryka Milewskiego (z ok. Dnia Ojca)

Niedziela 23.06
8.00 +za męża Wincentego Sokołowskiego (6r)
10.00 +za Mieczysława Kowalskiego (z ok. Dnia Ojca)
11.45 -w int. Parafian
17.00 +za Zenona Banaszewskiego (z ok. Dnia Ojca)