Poniedziałek 24.06

7.00     +za Jana Banasiaka (im/z ok. Dnia Ojca)

17.30  +za Jana Tomczewskiego (im)

+za Jana Kurkowskiego (im)

18.00  +za Janinę Kurnicką (im)

+za Kazimierza Małeckiego, Kazimierza Liberackiego, Mieczysława Jakubowskiego, Tadeusza Kowalskiego i Ryszarda Chojnackiego (z ok. Dnia Ojca)

Wtorek 25.06

7.00    +za Zofię Kuligowską (10r), Tadeusza Kuligowskiego, Waldemara Kuligowskiego, zm. z R-ny Kuligowskich i Rybackich

17.30  +za Jana Wnęk (z ok. Dnia Ojca /im)

18.00  +za Jana (im), Kazimierza (ur) i Mariannę Lutomirskich

 Środa 26.06

7.00    +za Janinę i Zdzisława Pydynowskich

17.30  +za Jana Witulskiego, Władysława i Mariannę Lewandowskich, zm. z R-ny Witulskich i Lewandowskich

18.00  +za Janinę i Tadeusza Brzezińskich

 Czwartek 27.06

7.00    +za Halinę, Władysława Tomaszewskich i Rozalię Ryzińską

17.30  +za Zofię i Wincentego Burzykowskich, Mariannę i Zygmunta Matuszewskich, Zofię i Jana Kwiatkowskich i brata Jerzego Kwiatkowskiego

18.00  +za Danutę Koper (im)

Piątek 28.06

7.00    +za Wandę Pietrzak (im)

17.30  +za Henryka Lewandowskiego (36r) i dz-ków Lewandowskich

+za Jana Wierzbickiego (im)

18.00  +za Jerzego Gralę (40r)

+za Franciszka Samoraj (z ok. Dnia Ojca)

Sobota 29.06

7.00    -O Boże bł. dla rodziny Barcińskich

18.00  +za Eugeniusza Zelmachowicz (10r)

+za Annę Jakubowską (16r)

18.30 -O Boże bł. i wszelkie łaski dla Ireneusza Sikorskiego z ok. im. i ur.

Niedziela 30.06

8.00      +za  Tymoteusza Szymańskiego (z ok. Dnia Ojca)

10.00  +za Genowefę i Jana Wiśniewskich i braci Wiśniewskich, Urszulę Julię Jagodzińską

11.45 -w int. Parafian

17.00 +za Andrzeja Gizińskiego (z ok. Dnia Ojca)