Poniedziałek 1.07

7.00     +za Janinę i Honorata Ryzińskich, siostrę Wandę i brata Jerzego

18.00  +za Halinę Lewandowską (im)

+za Jana Michalskiego (17r) i Halinę Kurnik

 

Wtorek 2.07

7.00    +za Mirosława Cichockiego

17.30  +za Mariusza Piotrowskiego (p-ost.)

+za Mariannę i Tadeusza Wolder

18.00  +za Krystynę i Tadeusza Soleckich

+za Andrzeja Smolińskiego (ur)

 

Środa 3.07

7.00    +za Stanisława Graczyka (24 r. śm i ur.)

18.00  +za R-ców Jerzego i Leontynę Krysiewiczów oraz brata Bogusława i siostrę Eugenię Krysiewicz

+za Halinę Klimkiewicz (im)

 

Czwartek 4.07

7.00    +za Krzysztofa Konarzewskiego (20r)

17.30  -o Boże bł. i łaski dla nowożeńców: Magdaleny i Pawła Bednarczyk

-o Boże bł. i łaski dla Państwa Agnieszki i Marcina Traczyk z ok. 15r. ślubu

18.00  +za Hannę i Tomasza Ziółkowskich, Barbarę i Karola Kownackich

+za Zbigniewa Kowalewskiego (1p)

 

 Piątek 5.07 –  Pierwszy Piątek Miesiąca

7.00    +za Janinę Mariannę Gocalińską (18 r. śm.)

18.00  +za R-ców Bolesława i Halinę Chojnackich (im), dz-ków Chojnackich i Wiśniewskich

 

Sobota 6.07 – Pierwsza Sobota Miesiąca

8.30    -Różaniec

9.00    -„Msza Wspólnot” – w int. wszystkich należących do wspólnot i grup parafialnych

18.00  +za Zygmunta Wichowskiego (9r), Marzenę i Piotra Franczak

+za Marię Nowak (10r), Albina Nowaka (35r) i Jacka Nowaka (5r)

19.00   -Ślub

 

Niedziela 7.07

8.00      +za  Jarosława, Stanisława i zm. z R-ny Kolczyńskich

+za Hannę Sokołowską od R-ny Mielnik

10.00  +za Reginę Fronczak (21r) i zm. z R-ny

11.45 -w int. Parafian

17.00 +za Zenona Banaszewskiego (im)