Poniedziałek 8.07
7.00 +za Halinę i Józefa Brojek oraz Antoninę i Zygmunta Jaskólskich
18.00 +za Elżbietę Mystkowską (im)
+za Antoniego Rogowskiego od mieszkańców Kiełk

Wtorek 9.07
7.00 +za Alinę Piechotę (1p)
17.30 -o Boże bł. dla Mileny i Łukasza Czajkowskich (od uczest. ślubu)
+za Kazimierę Dąbrowską (40 r.)
18.00 -o zdrowie i Boże bł. dla Mateusza, Eryka i Kacpra
+za Agatę Sekuła (p) i Janinę Sekuła

Środa 10.07
7.00 +za Antoniego Wysockiego
17.30 – o Boże bł. dla Iwony i Damiana Górskich (od uczest. ślubu)
18.00 +za Marcina Kłoszewskiego (6r)
+za Ryszarda Szumskiego (p-ost.)

Czwartek 11.07
7.00 +za Tadeusza Kowalkowskiego (od p. Katarzyny Krupa i współpracowników z firmy Profit)
+za Henryka Rydzewskiego (p)
18.00 +za Pawła Wojciechowskiego i dz-ków Staniszewskich

Piątek 12.07
7.00 +za Apolonię Strzegowską (p)
17.30 -o Boże bł. dla Iwony i Michała Myśliwiec (od uczest. ślubu)
+za Józefę Helenę Sadowską (p)
18.00 +za Antoniego, Stanisławę, Grzegorza Mroczkowskich i Jarosława Słomińskiego
+za Antoninę Skierkowską

Sobota 13.07
7.00 -o Boże bł. dla Hanny i Dariusza Drozdowicz w 30r. ślubu i ich córki Marleny i Piotra Grabowskich w 1r. ślubu
18.00 +za Halinę i Wacława Długoszewskich
+za Krzysztofa Karwowskiego (3r) i zm. z R-ny

Niedziela 14.07
8.00 +za Ewę, Scholastykę i Czesława Robakiewiczów
10.00 +za Zbigniewa Guzanowskiego (17r)
11.45 -w int. Parafian
-o Boże bł. dla Katarzyny i Bogdana z ok. 40r. ślubu
17.00 +za Helenę, Edwarda i Bartłomieja Sałęgę i Kamila Czapskiego