Chór parafialny


Chór parafialny w Baboszewie powstał kilkadziesiąt lat temu. Aktualnie działa pod kierownictwem organisty Pana Marcina Błaszczaka. Na repertuar chóru składają się przede wszystkim pieśni i utwory religijne na cały rok liturgiczny śpiewane również po łacinie. Członkowie chóru to rozmiłowani w śpiewie i chóralistyce mieszkańcy naszej parafii. Chór bardzo ambitnie podchodzi do służby muzycznej na rzecz naszej parafii pracując systematycznie nad emisją głosu, brzmieniem, interpretacją utworów.


Szafarze Komunii Świętej

Główną posługą nadzwyczajnych szafarzy jest zanoszenie Komunii Świętej do osób chorych, starszych, które nie mogą uczestniczyć w Mszy Świętej w kościele. Dodatkowym zadaniem Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej jest pomoc – posługa podczas udzielania Komunii Świętej wiernym podczas Mszy Świętej. Aktualnie w naszej parafii posługuje dwóch szafarzy nadzwyczajnych. Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, wprowadził Kościół w 1973 roku. Motywem była troska o to, aby wierni pozostający w domach, znajdujący się w stanie łaski i pragnący uczestniczyć w Świętej Uczcie, nie byli pozbawieni sakramentalnej pomocy i pociechy.

 

Asysta procesyjna

Nasza wspólnota parafialna cieszyć się może bardzo liczną i rozbudowaną Asystą liczącą blisko 40 osób. Asystę stanowią parafianie, którzy chcą być blisko Jezusa Eucharystycznego. Tworzą ją kobiety, mężczyźni, młodzież a także dzieci, którzy aktywnie biorą udział we wspólnocie Kościoła. Asysta pełni swoją posługę kilka razy w ciągu roku, w czasie większych uroczystości kościelnych takich jak Rezurekcja, Boże Ciało, odpusty parafialne, miesięczne procesje eucharystyczne. Każda z osób ma swoje przydzielone zadanie, które wypełnia rzetelnie i w duchu wiary. Do asysty należą również mężczyźni z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy biorą udział w Rezurekcji i uroczystości Bożego Ciała.

 Schola parafialna ,,Perełki”

Należą do niej dziewczęta pragnące śpiewem chwalić Boga. Grupa wspomaga liturgię niedzielnej Mszy św. Aktualnie znajduję się pod kierownictwem organisty – Pana Marcina Blaszczaka. Schola parafialna brała udział w wielu konkursach piosenki religijnej, zdobywając wiele nagród. 

Oaza

Oaza jest młodzieżową gałęzią Ruchu Światło-Życie założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego. Zrzesza ona młodych ludzi od lat szkoły podstawowej do studentów. Młodzi co tydzień spotykają się w grupach formacyjnych by lepiej poznawać Boga, Pismo święte, tajniki modlitwy i samych siebie.

 

Koła Żywego Różańca

Przynależność do Koła Żywego Różańca polega na codziennym odmówieniu dziesiątka różańca. W skład koła wchodzi 20 osób – tyle, ile jest tajemnic różańcowych. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. zelus – gorliwy). W naszej parafii działa od 2016 r. 5 Kół Żywego Różańca. Jedno Koła skupiają wiernych w Baboszewie, pozostałe funkcjonują w Kiełkach, Korzybiu oraz łączone z Cieszkowa Koloni, Kiełk i Rzewina. Koła różańcowe istniejące przy naszej parafii spotykają się w kościele w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na modlitwie różańcowej o godz. 11.15.Parafialna Rada Różańcowa: Moderator – ks. Marek Wilczewski Przewodnicząca – Jadwiga Kowalska Skarbnik – Teresa Gizińska Członkowie: Anna Urabańska (Rada Duszpasterska), Mirosława Pydynowska (v-ce przewodnicząca) oraz Magdalena Peszyńska

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym liczy w chwili obecnej kilkanaście osób. Centralnym punktem naszych spotkań jest rozważanie Słowa Bożego. Pan Jezus zsyła nam wiele łask i darów, staramy się na nie odpowiadać w modlitwach i czynach. Organizujemy, spotkania modlitewne i uczestniczymy w wielu duchowych przedsięwzięciach. Dzięki mocy Ducha Świętego wszyscy jesteśmy młodzi duchem. Do naszego życia zapraszamy Jezusa, naszego Pana i Brata. Jesteśmy również na Facebooku

Domowy Kościół

Domowy Kościół jest małżeńskim ruchem katolickim, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Ruch Światło – Życie został założony przez Ks. Franciszka Balachnickiego, po soborze watykańskim II, jako ruch odnowy żywego Kościoła. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. W Domowym Kościele rodzina jest podstawowym miejscem formacji. Krąg jest podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej jako środowisko formacyjne i ewangelizacyjne, służące rodzinom, jest on szczególnym „laboratorium” duchowości małżeńskiej.

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dlagrzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich –dobrą i świętą śmierć.

Lektorzy

Lektorzy – to osoby czytające publicznie Pismo Święte, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm. Otrzymali zaszczytne powołanie do czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym, angażują się w sprawy Kościoła, przewodniczą modlitwom wiernych, współpracują w dziele Apostolstwa. Lektorzy są kolejną grupą parafialną wchodzącą w skład Liturgicznej Służby Ołtarza. W naszej parafii usługuje kilkunastu lektorów.

Służba Ołtarza

Dba o porządek w zakrystii oraz w całym budynku kościelnym. Niekiedy praca ta i posługa pozostaje w ścisłej łączności z misterium Kościoła jako wspólnoty i jako budynku. Jest ona także niezbędna w należytym przygotowaniu oraz sprawowaniu obrzędów liturgicznych. W okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych bierze udział w pracach związanych z udekorowaniem kościoła jak również utrzymanie w nim porządku.

Ministranci

Ministrant lub minister (łac. ministro, -are; -avi; -atum – służyć, posługiwać, pomagać) – określa osobę posługującą przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, czy nabożeństwa). Służba ministrancka, jest formą powołania, by wykonywać czynności liturgiczne przy ołtarzu Chrystusa.  W naszej parafii obecnie jest kilkudziesięciu  ministrantów, w trzech grupach: szkoła średnia, podstawowa oraz kandydaci. Pełniąc tę posługę ministranta chłopcy starają się odkrywać piękno liturgii i uczą się przeżywać bliskość spotkania z Bogiem.