Poniedziałek 6.05

7.00     +za Floriana Koryckiego (im)

17.30  +za Janinę Pydynowską (p)

+za Katarzynę Machnacką (p)

18.00  -o Boże bł. dla Kamila z okazji 14 urodzin

+za Czesława, Teresę Gorczyca, Zenona Skrzeczkowskiego i zm. z R-ny

Wtorek 7.05

7.00    +za Stanisława Sędzickiego

18.00  +za Stanisława Bajkowskiego (im)

+za Stanisławę, Aleksandra, Wacława, Zdzisława i Edytę Ryzińskich

 Środa 8.05

7.00    +za Ks. Stanisława Welenca (im)

18.00  +za Stanisława Mak (im)

+za Stanisława, Reginę i Wiesława Wardzyńskich

 Czwartek 9.05

7.00    +za Alinę, Wacława i Krzysztofa Drążyk

+za Danutę Sędzicką (1p)

17.30  +za Aleksandrę i Tadeusza Kaźmierczak, Jana i Władysławę Konwerskich

+za Stanisława Kleniewskiego, Mariannę i Bolesława Kleniewskich, Wincentego i Genowefę Gąsiorowskich

18.00  +za Stanisławę i Władysława Iwińskich

+za Jerzego Mężyńskiego

Piątek 10.05

7.00    +za Renatę Szlak, Katarzynę, Tadeusza i Pawła Szlak

17.30  +za Zdzisława Stanisława Baranowskiego (p-ost.)

+za Wiktora Dzierżanowskiego (p-ost.)

18.00  +za R-ców Brzezińskich i dz-ków Ziółkowskich

+za Henrykę i Feliksa Brzezińskich

Sobota 11.05

7.00    +za Ludwikę Grzymkowską (4r)

18.00  +za Zofię i Franciszka Rokickich i Małgorzatę Rokicką

+za Krystynę Benz (p)

Niedziela 12.05

8.00      +za  R-ców Andrzeja i Zofię Wrońskich i dz-ków Wrońskich i Mioduskich

10.00  +za Henryka Czyż (19r)

11.45 -w int. Parafian

17.00 -O BOŻE BŁOG. DLA WSZYSTKICH OSÓB NALEŻĄCYCH DO WSPÓLNOT PARAFIALNYCH

+za Stanisława Sulińskiego (im)