PROBOSZCZOWIE PRACUJĄCY W PRAFII BABOSZEWO

1401 r.              – Stanisław, pleban z Baboszewa

1445 r.              – Marcin, pleban z Baboszewa

1471 r.              – Stanisław z Korzybia, magister (ukończył Uniwesytet Krakowski), pleban w Baboszewie

1473 – 1475 r.  – Ota – Pleban

1485 r.              – Paweł z Baboszewa (bakałarz sztuk wyzwolonych) pleban w Baboszewie

1500 – 1600 r. – brak danych

1605 – 1620 r. – Jan z Brześcia, kapelan Baboszewa

1640 – 1651 r. – Stanisław Wojciech Brzeski, kanonik płocki

1651 – 1653 r. – Jerzy Zbyszyński, pleban w Baboszewie

1653 – 1660 r. – Jerzy Maławski, pleban w Baboszewie

1702 – 1749 r. – Walenty Wyszkowski

1749 – 1760 r. – Jan Krajewski, pleban w Baboszewie

1760 – 1780 r. – Józef Rykaczewski i wikary Fabian Cywiński

1802 – 1861 r. –  Ks. Sebastian Kowalewski

1862 – 1894 r. –  Ks. Henryk Gawroński

1894 – 1904 r. –  Ks. Ignacy Lasocki

1905 – 1908 r. –  Ks. Lucjan Bońkowski

1908 – 1920 r. –  Ks. Stanisław Suliński (budowniczy obecnego kościoła)

1920 – 1924 r. –  Ks. Stanisław Mey

1924 – 1928 r. –  Ks. Antoni Pomirski

1928 – 1943 r. –  Ks. Józef Benedykt Jaśkiewicz

1943 – 1944 r. –  Ks. Roman Fronczak z Płocka

1944 – 1945 r. –  Ks. Bronisław Gers – wikary z Sarbiewa

1945 – 1954 r. –  Ks. Marceli Dublasiewicz

1954 – 1970 r. –  Ks. Kanonik Szczepan Ryglewicz

1970 – 1989 r. –  Ks. Jan Chmieliński

1989 – 1998 r. –  Ks. Stanisław Welenc-

1998 – 2003 r. –  Ks. Jan Piotrowski

2003 – 2021 r. –  Ks. Kanonik Stanisław Gutowski

2021 – obecnie Ks. Kanonik Marek Wilczewski

WIKARIUSZE

1946-1948 r. – Ks. Jan Gałęza

1948-1952 r. – Ks. Teofil Piotr Dąbrowski

1952-1954 r. – Ks. Czesław Godlewski

1959-1960 r. – Ks. Stanisław Muzal

1960-1962 r. – Ks. Stanisłąw Welenc

1962-1963 r. – Ks. Jan Sobiech

1963-1969 r. – Ks. Ignacy Sikorski

1969-1972 r. – Ks. Tadeusz Zając

1972-1977 r. – Ks. Mieczysław Ochtyra

1977-1981 r. – Ks. Jerzy Stanisław Wagner

1982-1984 r. – Ks. Leszek Żuchowski

1984-1987 r. – Ks. Tadeusz Kołodziejczyk

1987-1990 r. – Ks. Tadeusz Dawidczyk

1990-1991 r. – Ks. Jan Kaźmierczak

1991-1993 r. – Ks. Zdzisław Ulatowski

1993-1995 r. – Ks. Hubert Komorowski

1995-1997 r. – Ks. Włodzimierz Czarnomski

1997-1998 r. – Ks. Sławomir Fijałkowski

1998-2002 r. – Ks. Jarosław Cichocki

2002-2003 r. – Ks. Sebastian Krupniewski

2003-2007 r. – Ks. Rafał Krawczyk

2007-2009 r. – Ks. Piotr Radwański

2009-2011 r. – Ks. Marek Grzeszczak

2011-2015 r. – Ks. Robert Piątkowski

2015-2018 r. – Ks. Marcin Kędzia

2018-2021 r.-  Ks. Grzegorz Adam Ostrowski

2021- obecnie Ks. Dawid Gołębiewski

KSIĘŻA  WYWODZĄCY SIĘ Z PARAFII BABOSZEWO

Ks. Józef Chudzyński ur. w Korzybiu

Ks. Feliks Marceli Dublasiewicz ur. we wsi Kruszewie

Ks. Jan Zawicki ur. we wsi Kowale (zamordowany w 1941 w obozie w Działdowie)

Ks. Bronisław Dobrowolski ur. w Maławie (zamordowany w 1943 w Pomiechówku)

Ks. Stefan Izydor Prusiński ur. w Cieszkowie Starym

Ks. Andrzej Eugeniusz Więckowski

Ks. Adam Zdzisław Staniszewski

Ks. Paweł Solecki