Poniedziałek 29.04

7.00     +za Elżbietę Prusińską (p)

18.00  +za Teresę Goszczycką, Rafała i Jacka Goszczyckich

+za Jana Rokickiego (p)

Wtorek 30.04

7.00    +za Barbarę, Stanisława i Józefa Szcześniak

18.00  +za Zygmunta Jagodzińskiego (im)

+za Marka Makowskiego (p)

 Środa 1.05

7.00    +za R-ców Chojnackich, Bolesława (20r) i Halinę (7r)

18.00  +za Piotra i Zygmunta Smolińskich (im)

+za Matyldę Cichocką (1r)

 Czwartek 2.05

7.00    +za ks. Stanisława Welenca (r) i Annę Masiak (1r)

+za Antoniego Lutomirskiego (p)

18.00  +za Zygmunta i Stanisławę Jackowskich (im)

Piątek 3.05 Uroczystość NMP Królowej Polski

9.00    +za Ks. Stanisława Welenca (5r)

+za Roberta Piotrowskiego (p)

11.00  -W int. Strażaków

17.00  +za R-ców Michalinę i Zygmunta Jakubowskich, Sylwestra Jakubowskiego, Zofię, Józefa, Pawła Przybyszewskich

-o zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla mamy  Marzeny Żbikowskiej

Sobota 4.05

9.00    -Msza Święta Wspólnot ku czci NMP

18.00  +za syna Mariusza i r-ców Ruszkowskich  i Rosłońskich oraz rodzeństwo

+za Dorotę Sokołowską (p)

 Niedziela 5.05

8.00      +za  Henryka Nowickiego

10.00  +za Stanisławę i Tadeusza Brojek

11.45 -o Boże bł. i Opiekę Matki Bożej dla Ks. Stanisława Gutowskiego z okazji imienin

17.00 +za Wiesława Strupczewskiego (3r), Adama, Stefanię, Henryka i Benedykta Goszyńskich