Poniedziałek 5.02

7.00     +za Wawrzyńca Adama Jankowskiego (p) i Jadwigę Sitkowską

17.00  +za Eugenię Popiołkowską (8r)

+za Stanisława Lelińskiego (p)

Wtorek 6.02

7.00    +za Dorotę Sadowską (im)

+za Wojciecha Tadeusza Sokołowskiego (p)

17.00  +za Halinę Młotkowską i Henryka Młotkowskiego

+za Stanisławę i Zdzisława Parzychowskich (r)

 Środa 7.02

7.00    +za Elżbietę Prusińską (p)

17.00  +za Stanisława Kowalskiego (19r) i Helenę

+za Marka Makowskiego (p)

 Czwartek 8.02

7.00    +za Bogdana Jana Ciechanowskiego (p)

+za Waldemara Kuligowskiego (p)

17.00  +za Teresę, Antoniego i Adama Smagacz

+za Jana i Janinę Papierzyńskich i zm. z r-ny Przygódzkich

Piątek 9.02

7.00    +za Krzysztofa Jacka Rokitnickiego (p)

+za Mariana Józefa Staniszewskiego (p)

17.00  +za Ryszarda Dąbrowskiego (6r)

+za Apolonię Strzegowską (im. i ur.)

Sobota 10.02

7.00    +za Ewę Foremską (p)

+za Roberta Piotrowskiego (p)

17.00  +za Wacławę i Henryka Hadryś w 11 r. śm. Wacławy

+za Wacława Sadowskiego (12r)

Niedziela 11.02

8.00      +za  Jana Banasiaka (ur)

+za Krystynę Malechowską (p)

+za Ryszarda Morawskiego (p)

10.00  +za Jana Lutomirskiego (8r), Mariannę i Kazimierza Lutomirskich

+za Urszulę Szcześniak (p)

11.45 -w int. Parafian

17.00 +za Jadwigę Mieszkowską (15r)

+za Katarzynę Machnacką (p)