Poniedziałek 12.02

7.00      +za Wiktora Dzierżanowskiego (p)

+za Henryka Rydzewskiego (p)

17.00   +za Józefa Zielińskiego (42r) i Irenę Zielińską (12r)

+za Antoniego Najechalskiego (p)

Wtorek 13.02

7.00     +za Iwonę Ligocką (16r) i Henrykę i Lucjana Zaciewskich

+za Stanisława Lelińskiego (p)

17.00   +za Jadwigę (3r) i Ryszarda Adamiak

+za Agatę Sekuła (p) i Janinę Sekuła

+za Krystynę Salamońską (p) 

Środa Popielcowa 14.02

9.00     +za Zofię i Piotra Wachol

            +za Alicję Nowakowską (p-ost)

+za Henryka Milewskiego (p-ost)

11.00  +za R-ców Zofię i Jana (10r) Leszczyńskich, dz-ków Leszczyńskich i Jackowskich

            +za Jana Rokickiego (p)

+za Matyldę Cichocką (p)

17.00   +za Rafała Dąbrowskiego (11r), R-ców Sitkowskich i teściów Dąbrowskich

            +za Helenę Masiak (p)

            +za Antoniego Lutomirskiego (p) 

Czwartek 15.02

7.00     +za Leokadię Stanisławę Pawelską (p)

+za Marylę Zielińską (p)

17.00   +za Stanisława Sosnowskiego

+za Sławomira Liberadzkiego (p)

17.30   +za Jadwigę Sitkowską (p) i Wawrzyńca Jankowskiego

+za Janinę Pydynowską (p)

Piątek 16.02

7.00     +za Zofię Prusinowską (1r)

17.00   Droga Krzyżowa

17.30  +za Mariusza Skocińskiego

+za Ryszarda Murawskiego (1r. p-ost.)

            +za Marię Kozłowską (p) 

Sobota 17.02

7.00     +za Kazimierza Górskiego (16r)

+za Karolinę Bańka (p)

17.00   +za Elżbietę Kwasner (r), Halinę i Wacława Długoszewskich

17.30  +za Gustawa Sobczyńskiego (9r) i Mirosława Sobczyńskiego (im)

Niedziela 18.02

8.00       +za  Stanisława, Helenę Kopczyńskich i zm. z R-ny Kopczyńskich i Świętosławskich

10.00   +za Marię, Franciszka, Zofię Pawelskich oraz Rafała Pawelskiergo (1r), Ryszarda Krzyżańskiego (2r) i zm. z r-ny z obu stron

11.45   -w int. Parafian

17.00   +za Zenonę Szymańską (5r) i Tadeusza Urzykowskiego (5r)