Poniedziałek 19.02

7.00     -Ku czci św. Józefa

+za Józefę Helenę Sadowską (p)

17.00  +za Stanisława Sędzickiego

 

Wtorek 20.02

7.00    +za Szczepana Dobrzyńskiego (10r), Janusza i Zygmunta Tarwackich

+za Marka Makowskiego (p)

17.00  +za Reginę Plichta (p)

 

Środa 21.02

7.00    +za Krystynę Benz (1p)

17.00  +za Hannę Wiśniewską (17r), Ks. Stefana Prusińskiego (2r)

+za Mariusza Piotrowskiego (p)

 

Czwartek 22.02

7.00    +za Maksymiliana Świerkockiego (p)

+za Urszulę Szcześniak (p)

17.00  +za Zofię Deroszewską (22r) oraz Marka i Tadeusza Deroszewskich

+za Waldemara Zabłoskiego (3r)

17.30  +za Elżbietę Prusińską (p)

+za Ryszarda Szumskiego (p)

 

 Piątek 23.02

7.00    +za Dorotę Sokołowską (1p)

17.00  Droga Krzyżowa

17.30  +za Jana i Janinę Papierzyńskich i zm. z R-ny Przygódzkich

+za Krzysztofa Jacka Rokitnickiego (p)

 

Sobota 24.02

7.00    +za Jadwigę Bojanowską (2r) i Cezarego Bojanowskiego (4r)

17.00  +za Kazimierza Smolińskiego (7r), rodziców Smolińskich i Pazików

+za Jerzego Drzewaszewskiego (5r) i Zofię Drzewaszewską (33r)

+za R-ców Irenę i Witolda Konieczkowskich oraz Zofię i Antoniego Prusinowskich

 

Niedziela 25.02

8.00      +za  Grzegorza Bluszcz (12r) i Teresę Pawlak (16r)

10.00  +za Barbarę Wrońską (ur)

-o Boże bł., zdrowie i wszelkie łaski dla Stefana z okazji 85 urodzin

11.45 -w int. Parafian

17.00 +za Jadwigę Sulińską (11r)