Poniedziałek 4.03

7.00     +za Zdzisława Kramarskiego Gr7

+za Kazimierza Kęsickiego

17.00  +za Kazimierza Małeckiego (im)

17.30  +za R-ców Kazimierę i Franciszka Dzięgielewskich

+za Józefa Fronczak (31r) i zm. z R-ny

 

Wtorek 5.03

7.00    +za Zdzisława Kramarskiego Gr8

17.00  +za Henryka Milewskiego (1r)

+za Kazimierza Lutomirskiego (im), Mariannę i Jana Lutomirskich

17.30  +za Szymona Bielskiego (12r)

+za zm. z R-ny Kupeckich i Goszczyckich oraz Kazimierza Goszczyckiego (im)

 

Środa 6.03

7.00    +za Monikę Liberadzką (4r)

17.00  +za Zdzisława Kramarskiego Gr9

+za Wojciecha Tadeusza Sokołowskiego (p)

 

Czwartek 7.03

7.00    +za Zdzisława Kramarskiego Gr10

+za Katarzynę Machnacką (p)

17.00  +za Kazimierza Ożarowskiego, Helenę i Stanisława Kowalskich 

 

Piątek 8.03

7.00    +za Zdzisława Kramarskiego Gr11

+za Czesława Najechalskiego

17.00  -Droga Krzyżowa

+za Alfredę Brudzeńską (5r)

19.00  -w intencjach uczestników EDK

 

Sobota 9.03

7.00    +za Zdzisława Kramarskiego Gr12

+za Barbarę Klat (8r), Krystynę Dąbrowską, Stanisława, Mirosława i Janinę Jackowską

18.00  +za Mateusza Derkus (9r), Rafała i dz-ków Idzikowskich

18.30  – Adoracja Krzyża Papieskiego

 

Niedziela 10.03

8.00      +za  Annę, Rajmunda, Mariannę i Feliksa Wierzbickich i wnuczkę Milenkę

10.00  +za Kazimierę Wiśniewską

+za Kazimierę i Grzegorza Smolińskich

11.45 -w int. Parafian

17.00 +za Zdzisława Kramarskiego Gr13