Poniedziałek 22.04

7.00     +za Antoniego Rogowskiego (1p)

18.00  +za Michała Karwowskiego

+za Andrzeja Parzychowskiego i Elżbietę Parzychowską (r)

Wtorek 23.04

7.00    +za Danutę Sędzicką od siostry Wandy z mężem i rodziną

18.00  +za Jerzego Matuszewskiego

+za Jerzego Kulińskiego (im)

Środa 24.04

7.00    +za dz-ków Wisnieskich, r-ców Wiśniewskich, dz-ków Maksymowicz, Antoniego Maksymowicza, Eugeniusza Maksymowicza i Janinę Wrzyszcz

18.00  +za Jerzego Kalińskiego (im)

+za Ewę Foremską (p)

 Czwartek 25.04

7.00    +za Agatę Sekuła (p) i Janinę Sekuła

+za Leokadię Stanisławę Pawelską (p)

17.30  +za Małgorzatę Długoszewską (im)

+za Danutę Sędzicką od sąsiadów

18.00  +za Jana Rutkowskiego (13r)

+za Mariannę Błaszczak (18r)

Piątek 26.04

7.00    +za Waldemara Kuligowskiego (p)

+za Marię Kozłowską (p-ost.)

17.30  +za Wawrzyńca Adama Jankowskiego (p)

+za Krystynę Malechowską (p)

18.00 +za Jarosława Kruszewskiego

+za za R-ców Mariannę i Tadeusza Perłowskich oraz          dz-ków Perłowskich i Długoszewskich

Sobota 27.04

7.00    +za Mariannę i Tadeusza Matusiewicz i ich R-ców

18.00  +za Celinę Kuleszę (4r) i Jerzego Drzewaszewskiego (im)

+za Urszulę Szczesniak (p)

Niedziela 28.04

8.00      +za  Ryszarda i Janinę Pietruszewskich, dz-ków Pietruszewskich i Kowalskich w r. śm. Ryszarda

+za Stanisława Lelińskiego (p)

10.00  +za Jadwigę i Czesława Stępkowskich, Ryszardę i Hieronima Żochowskich

11.45 -w int. Parafian

17.00 +za Tomasza Rogowskiego, jego R-ców i rodzeństwo,

R-ców Helenę i Wiktora i Jerzego Malczewskich